Jak svítit?


Předně, než budeme detailněji probírat čím a jak svítit, je třeba se zamyslet nad jednou dost zásadní věcí, a tou je bezpečnost. Řada bunkrů leží v oblastech CHKO, na suchých pláních nebo na polích. Tam je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k nechtěnému samovznícení vlivem např. pyrotechniky. Pamatujte také na to, že cokoli si na bunkr přineseme, to si také odnesme, aby se nestávalo samozřejmostí, že ještě rok po akci se u opevnění válejí zbytky vystřelené pyrotechniky, kelímky, svíčky, atp.

Další zásadní věc je ta, že musíme myslet na svojí bezpečnost, a to se týká jak případného odpalování pyrotechniky, tak pohybu při opevnění. Ze zásady nelezeme na stropnici objektu, ale snažíme se nasvěcovat přední část a dvě boční strany, kde se nalézají střelecké místnosti objektu. Rovněž při nasvěcování bočních stran je třeba dávat pozor na diamantový příkop, který je ochranou bočních střílen a pro člověka neznalého se může stát nebezpečným v případě pádu do něj, nebo hrozí utonutí, pokud je zrovna daný příkop zaplněn vodou.

Pokud si na bunkr berete více pomocníků, nepožívejte alkohol, není to akce k zapíjení smutku, ale k zvýraznění historického milníku našich dějin. Pak by se lehce mohlo stát, že posilněni alkoholem byste sobě nebo doprovodu mohli způsobit újmu na zdraví. Pokud budete rozdělávat oheň, dbejte vždy o to, aby byl ohraničen kameny a nebyl v blízkosti materiálů nebo suché trávy, které by se mohly vznítit. Mějte na paměti, že za nepříjemnosti vzniklé vaší nerozvážností nesete plnou odpovědnost jen vy sami.S čím je třeba počítat a co si vzít sebou?
Informace o bunkrech naleznete na těchto odkazech:
Jak a na co svítit?


Pokud nemáte dostatečný počet osob k osvícení, stačí osvítit pouze týlovou stěnu objektu, dle vašich možností.

Pro lepší efekt je ale dobré nasvítit objekt ze 3 stran (týlová stěna – vchod, boční stěny pravá a levá strana – střelecké místnosti).


 
Nasvícení pomocí svící:

Nasvícení pomocí LED reflektoru:

 
Nasvícení pyrotechnikou:

 
Dodatečné využití pyrotechniky:


fbhover_preload