Jak se přihlásit?


Přihlásit se může každý starší 18 let, u mladších vždy v doprovodu svého zákonného zástupce nebo jiné dospělé osoby!

Přihlašování na letošní ročník, který se koná 23. 9. 2017, probíhá přes přihlašovací tabulku.Obsazenost objektů