Jak se přihlásit?


Přihlásit se může každý starší 18 let, u mladších vždy v doprovodu svého zákonného zástupce nebo jiné dospělé osoby!

Přihlašování na 3. ročník (2018) ještě nebylo spuštěno.

fbhover_preload